Your Pathway to Academic Excellence!

ศึกษาต่อต่างประเทศ

STUDY ABROAD : New Education World มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำแนะนำนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียง ครูของเราเข้าใจความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาและรอบรู้ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายด้านวิชาการในต่างประเทศ 

New Education World is commitment to serving and guiding students toward prestigious international universities. Our instructors understand the intricacies of language proficiency requirements and are well-versed in preparing students for the challenges of academia abroad.

การศึกษาระดับสูง

PURSUE HIGHER EDUCATION : โปรแกรมการศึกษาของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานระดับโลกและช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเพื่อไปเรียนในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่ทักษะภาษาพื้นฐานไปจนถึงการสื่อสารขั้นสูง ความสามารถทางภาษานี้จะกลายเป็นใบเบิกทางและเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำ

Our study programs are designed to meet global standards and empower students to seamlessly transition to renowned institutions both in Thailand and abroad. From foundational language skills to advanced communication, this linguistic prowess becomes your passport to universities, enhancing your chances of admission to top educational institutions.

ช่วยเพิ่มเกรดของคุณ

IMPROVE YOUR GRADES : ที่ New Education World เราออกแบบหลักสูตรที่ไม่เพียงแค่ฝึกฝนทักษะทางภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประสบการณ์ทางวิชาการที่ครบทุกด้าน นักเรียนจำนวนมากได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลการเรียนที่ดีขึ้นที่โรงเรียนหลังจากได้เรียนกับเรา

At New Education World, we design courses that not only sharpen language skills but also incorporate strategies to excel in subjects like math and science, ensuring a well-rounded academic experience. Numerous students have attested to enhancing their academic performance at school following their learning experience with us. 

เพิ่มโอกาสในการทํางานของคุณ

ENHANCE YOUR CAREER PROSPECTS : ในโลกแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือพนักงานของบริษัท การเลือกโรงเรียนสอนภาษาของเราจะช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเพิ่มโอกาสทางอาชีพได้อย่างรวดเร็วผ่านคอร์สเรียนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงาน ตั้งแต่การเรียนรู้ศิลปะในการนำเสนอการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพไปจนถึงการฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ออกแบบมาสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

In today’s competitive world, effective communication is paramount for career success. Whether you are a prospective student or a company employee, choosing our language school positions you on the fast track to enhancing your career prospects through comprehensive language programs designed to cultivate skills crucial for the modern workplace. From mastering the art of delivering impactful presentations to honing communication skills tailored for work-related.

error: Content is protected !!