ศึกษาต่อต่างประเทศ

New Education World มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำแนะนำนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียง ครูของเราเข้าใจความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาและรอบรู้ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายด้านวิชาการในต่างประเทศ 

STUDY ABROAD : New Education World มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและให้คำแนะนำนักเรียนสู่มหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียง ครูของเราเข้าใจความซับซ้อนของข้อกำหนดด้านความสามารถทางภาษาและรอบรู้ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความท้าทายด้านวิชาการในต่างประเทศ 

New Education World is commitment to serving and guiding students toward prestigious international universities. Our instructors understand the intricacies of language proficiency requirements and are well-versed in preparing students for the challenges of academia abroad.

error: Content is protected !!