school introduction

Play Video

IELTS Hall of Fame

Your success is our success.

ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา

Student Voices

Your Pathway to Academic Excellence!

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ!

Why choose NEW?

New Education World is here to transform your educational journey and propel you towards academic success.

COMPREHENSIVE ACADEMIC COURSES

หลักสูตรวิชาการที่ครอบคลุม

QUALIFIED, EXPERIENCED AND SUPPORTIVE INSTRUCTORS

ครูที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และคอยให้ความช่วยเหลือ

STATE-OF-THE-ART FACULTIES

สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย

SMALL CLASS SIZES

คลาสเรียนขนาดเล็ก

SEAMLESS TRANSITION TO HIGHER EDUCATION

เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น

ESTABLISHED PARTNERSHIPS WITH RMIT English Worldwide (REW)

ความร่วมมือกับสถาบันระดับโลก RMIT English Worldwide (REW)

COMPREHENSIVE ROADMAP AND GUIDANCE TO ACADEMIC SUCCESS

การวางแผนเพื่อหนทางสู่ความสำเร็จด้านวิชาการ

ESTABLISHED TRACK RECORD

ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้

SUCCESSFUL STUDENT RECORD

ประวัตินักเรียนที่ประสบความสําเร็จ

REPUTABLE AND CREDIBLE SERVICES

บริการที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ

Our Clients

WE ARE SPECIALISTS.

TUTORING / SUPORTING / COACHING.

ร่วมวางแผนไปกับผู้เรียนตั้งเป้าหมายร่วมกัน

หลักสูตรที่หลากหลาย และต่อเนื่องตามเป้าหมายของผู้เรียน

เรียนกับครูผู้เชี่ยวชาญที่ให้มากกว่าสกิลพื้นฐาน

News & Promotions

คำถามที่พบบ่อย

New Education World มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนหลายช่วงอายุ ได้แก่
1. Young Learners (Age 7-11) : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี
2. Pre-Teens & Teenagers (Age 12-14) : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 12-14 ปี
3. Adults & Young Adults (Age 15+) : หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 15 ปี ขึ้นไป
    a. Academic English : 4 Skills Focus / Academic Writing
    b. English Conversation
    c. Other Languages (French/Spain/Dutch/German/Japanese/Korean and etc.)
    d. Test Preparation (IELTS / TOEFL / TOEIC / SAT / TCAS and Preparation Courses for University Entrance)
    e. Business English / Business Coaching
แบบทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเรียนมีการวัดพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จะใช้เวลาประมาณ 40 นาที – 1 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 การทดสอบ ได้แก่
1. Oxford Quick Placement Test เป็นโปรแกรมทดสอบที่วัดทักษะการฟัง การอ่าน (ดูพื้นฐานด้านคำศัพท์ และไวยากรณ์)
2. Writing Test สอบข้อเขียน ( 120-250 words)
3. Speaking Test เป็นการสอบสัมภาษณ์กับอาจารย์เจ้าของภาษา
ไม่ว่าทักษะทางภาษาของผู้เรียนจะอยู่ระดับใด เราก็มีคอร์สเรียนที่เหมาะสมให้คุณ เราสอนตั้งแต่การออกเสียงจนถึงโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในระดับสูง เพื่อให้คุณพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะมีการสอบประเมินผลการเรียนก่อนจบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจะจัดทำใบรายงานผลการเรียน (End of Course Report) ให้ผู้เรียนในวันจบคอร์ส ซึ่งจะมีการประเมินผลการเรียนเป็นเกรดและระดับผลคะแนนเป็น % พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมในการเรียนในหลักสูตรต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ครูผู้สอนของทางสถาบันฯ จะมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น อังกฤษ, อเมริกา, นิวซีแลนด์ เป็นต้น ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมความชำนาญและประสบการณ์ในการสอน
1.การเรียนแบบสอนสดที่สถาบันฯ แบบกลุ่ม (ผู้เรียนจำนวน 4-8 คนต่อกลุ่ม) และการเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ หรือกลุ่มย่อยที่ต้องการเรียนด้วยกันจับกลุ่มมาเรียนเอง (2-4 คน) 2.การเรียนแบบออนไลน์ ทั้งแบบเป็นกลุ่มและเรียนต่อต่อตัวกับอาจารย์
สถาบัน New Education World เปิดมาแล้วกว่า 15 ปี ปัจจุบันมี 1 สาขา อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เพื่อให้ทราบถึงระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียน จะทำให้ได้เรียนตามบทเรียนที่เหมาะสมและได้มาตรฐานสากล และช่วยให้สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะได้วางแผนในเรื่องระยะเวลาการเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนได้ทันกำหนดระยะเวลาที่ตั้งไว้
1.สถาบันฯสอนสดทุกคลาสเรียน
2.กลุ่มเรียนขนาดเล็ก ทำให้การเรียนการสอนทั่วถึง และแบ่งกลุ่มจากพื้นฐานภาษาอังกฤษ
3.เรียนกับครูเจ้าของภาษาทุกคลาสเรียน
4.มีการทดสอบทั้งก่อนเริ่มเรียนและประเมินผลหลังจบหลักสูตร
5.มีอุปกรณ์และสื่อการสอนอันทันสมัย
6.ปรึกษาวางแผนการเรียนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยฟรี
1. ผลสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IELTS /TOEFL / SAT-Eng. / CU-TEP / TU-GET เป็นต้น
2. ผลสอบการวัดทักษะเชิงวิเคราะห์ (Standardized Test) อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น SAT-Math / CU-ATT/ SMART-I หรือ TOEFL iTP (MUIC)
3. ผลสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง เช่น CU-TAD หรือ CU- ART ตามที่แต่ละคณะและมหาวิทยาลัยกำหนด
หลักสูตร Academic English เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมการเรียนทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน หลักไวยกรณ์ และคำศัพท์ในเชิงวิชาการ รวมถึงขั้นตอน การทำ Research และ Study Skills ต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ การฟังเลคเชอร์ การจดบันทึก การทำรายงานเชิงวิชาการ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตลอดจนการวิเคราะห์ต่างๆ

หลักสูตร Academic English เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เรียนหลักสูตร English Program, International Program และผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตร International Program ในไทยหรือต่างประเทศ

หลักสูตร IELTS Preparation ที่ New Education World ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน IELTS โดยตรง และเน้นโฟกัสที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก และเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 4 คนต่อห้องเรียน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนการสอน โดยเน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบจริงและมีการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจบจบคอร์สเรียน ทำให้นักเรียนสอบได้คะแนนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หลักสูตร Conversation เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาการสื่อสารทั่วๆไป เน้นการพูดการฟังเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าเป็นหลักสูตร Academic English จะเป็นการเรียนที่เน้นฟัง พูด อ่าน เขียน ในแนววิชาการ รวมถึงขั้นตอน การทำ Research และ Study Skills ต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงาน การแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ การฟังเลคเชอร์ การจดบันทึก การทำรายงานเชิงวิชาการ การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ตลอดจนการวิเคราะห์ต่างๆ
สถาบันฯมีหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถออกแบบได้ ซึ่งทางฝ่ายวิชาการของเราจะช่วยวางแผนโดยยึดจากวัตถุประสงค์ ความต้องการ และระดับทักษะภาษาของผู้เรียน
error: Content is protected !!